Het investeringsplan, het doel en de omvang van een faciliteit bepalen de managementstijl die moet worden gevolgd bij het runnen van de zaken van een evenementencentrum. Er is geen geschreven wet of regels en voorschriften waarvan kan worden gezegd dat ze het leidende principe zijn in dit bedrijf. Dus wat we hier moeten begrijpen, is dat we het gewoon hebben over het managementaspect van een evenementencentrum. Hiermee verwijzen we naar de handeling van het runnen of controleren van het bedrijf, of het personeel dat is opgezadeld met de verantwoordelijkheid voor het beheren of controleren van de activiteiten van een bedrijf, met als doel winst te maken, of voor welk doel dan ook dat het bedrijf was opgericht.